W latach 2014-2018 zostały zrealizowane działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Poniżej są zamieszczone informacje o zrealizowanych działaniach w ramach poprzednich podprogramów.