Osoby korzystające z pomocy żywnościowej mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia w ramach środków towarzyszących. Ich celem jest włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, wspieranie podstawowych potrzeb życiowych oraz wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego obejmujące m.in. następujące obszary tematyczne:
− wsparcie psychologiczne, bezpieczeństwo finansowe i zarządzanie budżetem domowym, pomoc prawna, profilaktyka zdrowotna, itp.
− działania integracyjne promujące zaangażowanie odbiorców końcowych w ramach społeczności lokalnych (np. wolontariat),
− działania propagujące zasady horyzontalne wdrażania Funduszy Europejskich.


Działania towarzyszące są organizowane w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników. O ich terminach i miejscach informujemy na bieżąco na stronie internetowej i plakatach wywieszanych w placówkach współpracujących w programie pomocy żywnościowej.

 


Warsztaty kulinarne są okazją do poznania ciekawych przepisów kulinarnych oraz do przyrządzenia smacznych i zdrowych potraw.

Warsztaty dietetyczne pomagają w prowadzeniu zdrowego stylu życia, dbaniu o dietę oraz uświadamiają jej wpływ np. na układ krążenia.

Na warsztatach zdrowego odżywiania i zapobiegania marnotrawieniu żywności można będzie poznać zasady przygotowania posiłków by produkty nie straciły swojej wartości odżywczej i tym samym nie były marnowane.

Wsparcie w ramach środków towarzyszących obejmuje także warsztaty ekonomiczne na temat sposobów radzenia sobie z funduszami domowymi czy pułapkami zadłużenia.