17 czerwca 2024

Szanowni Państwo, podajemy terminy wydawania żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023.

Żywność wydawana będzie mieszkańcom skierowanym do punktu PKPS przy ulicy Fordońskiej 422 przez MOPS w Bydgoszczy, MGOPS w Koronowie i GOPS w Sicienku.

12 czerwca 2024

Szanowni Państwo, podajemy terminy wydawania żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023.

Żywność wydawana będzie mieszkańcom skierowanym do punktu PKPS przy ulicy Fordońskiej 422 przez MOPS w Bydgoszczy, MGOPS w Koronowie i GOPS w Sicienku.


——— LIPIEC ———

  2 lipca  —   8.oo-13.oo  —  DPŚ nr 1 (ROPS Bartodzieje)
  3 lipca  —   8.oo-13.oo  —  DPŚ nr 2 (ROPS Błonie)

  9 lipca  —   8.oo-13.oo  —  DPŚ nr 3 (ROPS Szwederowo)
10 lipca  —   8.oo-13.oo  —  DPŚ nr 4 (ROPS Fordon)

16 lipca  —   8.oo-13.oo  —  DPŚ nr 5 (ROPS Śródmieście)
17 lipca  —   8.oo-13.oo  —  DPŚ nr 6 (ROPS Wyżyny)

23 lipca  — 10.oo-17.oo  —  MGOPS Koronowo i GOPS Sicienko