Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i współpracujące placówki prowadzą dystrybucję żywności oraz działania towarzyszące jako wsparcie dla najbardziej potrzebujących.Wszystkie akty prawne z których wynika Pomoc żywnościowa w Unii Europejskiej i Polsce zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Podstawowy akt prawny to Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.