Z powodu nie wpłynięcia ofert przedłużamy termin nadsyłania do dnia 30.03.2024 r.W związku z przystąpieniem do dystrybucji żywności w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który obejmuje okres od grudnia 2023 do października 2024, zwracamy się z prośbą o przedstawienie kalkulacji finansowej dotyczącej kosztu transportu artykułów spożywczych na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego z magazynu PKPS Bydgoszcz znajdującego się na terenie Potulic ul. Bydgoska 1 do magazynu w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej 422.

W załączeniu zapytania ofertowe nr 1 i nr 2 wraz z formularzem cenowym.

Osoby do udzielania wszelkich informacji w/wym. zakresie:

Michał Glazik pod nr. tel.: 607-447-239.
Oferty cenowe prosimy wysyłać na adres e-mail: pkps.bydgoszcz14@gmail.com, pkpsbydgoszcz@gmail.com
W związku z przystąpieniem do dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, który obejmuje okres od grudnia 2021 do czerwca 2022, zwracamy się z prośbą o przedstawienie kalkulacji finansowej dotyczącej kosztu transportu artykułów spożywczych na terenie miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego z magazynu PKPS Bydgoszcz znajdującego się na terenie firmy „DROBEX" w Bydgoszczy przy ul. Wschodniej 23.

W załączeniu zapytania ofertowe nr 1 i wraz z formularzem cenowym.

Osoby do udzielania wszelkich informacji w/wym. zakresie:
Piotr Janiszewski, Michał Glazik pod nr. tel.: 607-447-239.
Oferty cenowe prosimy wysyłać na adres e-mail: pkps.bydgoszcz9@gmail.com, pkpsbydgoszcz@gmail.com

 

W dniu 01.10.2020 r. na zapytanie ofertowe nr 1 został wyłoniony oferent : Piotr Pomianowski, Białe Błota.

Z powodu nie wpłynięcia ofert na zapytanie ofertowe nr 2 przedłużamy termin nadsyłania ofert do dnia 30.10.2020 r.
W związku z przystąpieniem do dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, który obejmuje okres od listopada 2020 do lipca 2021, zwracamy się z prośbą o przedstawienie kalkulacji finansowej dotyczącej kosztu transportu artykułów spożywczych i transportu chłodniczego na terenie miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego z magazynu PKPS Bydgoszcz znajdującego się na terenie firmy „Nowa Chłodnia Łódź” w Bydgoszczy przy ul. Wschodniej 23.

W załączeniu zapytania ofertowe nr 1 i nr 2 wraz z formularzami cenowymi.

Osoby do udzielania wszelkich informacji w/wym. zakresie:
Michał Glazik, Piotr Janiszewski Pnr tel.: 607-447-239.
Oferty cenowe prosimy wysyłać na adres e-mail: pkps.bydgoszcz14@gmail.com
, pkpsbydgoszcz@gmail.com
W dniu 16.10.2019 r. na zapytanie ofertowe nr 1 został wyłoniony oferent : Piotr Pomianowski, Białe Błota.
 
Z powodu nie wpłynięcia ofert na zapytanie ofertowe nr 2 przedłużamy termin nadsyłania ofert do dnia 31.12.2019 r.
 
Z powodu wpłynięcia nie wystarczającej ilości ofert na zapytanie ofertowe nr 1 i 2 przedłużamy termin nadsyłania do dnia 15.10.2019 r.
W związku z przystąpieniem do dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, który obejmuje okres od sierpnia 2019 do czerwca 2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie kalkulacji finansowej dotyczącej kosztu transportu artykułów spożywczych i transportu chłodniczego na terenie miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego z magazynu PKPS Bydgoszcz znajdującego się na terenie firmy „Nowa Chłodnia Łódź” w Bydgoszczy przy ul. Wschodniej 23.

W załączeniu zapytania ofertowe nr 1 i nr 2 wraz z formularzami cenowymi.

Osoba do udzielania wszelkich informacji w/wym. zakresie:
Michał Glazik, nr tel.: 607-447-239.
Oferty cenowe prosimy wysyłać na adres e-mail: pkps.bydgoszcz14@gmail.com, pkpsbydgoszcz@gmail.com
W dniu 20.08.18 r. na zapytanie ofertowe nr 1 został wyłoniony oferent Pomianowski Piotr, Białe Błota. 

Z powodu nie wpłynięcia ofert na zapytanie ofertowe nr 2 przedłużamy termin nadsyłania ofert do dnia 31.08.18 r.

W związku z przystąpieniem do dystrybucji żywności Unijnej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018, który obejmuje okres od sierpnia 2018 do czerwca 2019, zwracamy się z prośbą o przedstawienie kalkulacji finansowej dotyczącej kosztu transportu artykułów  spożywczych i transportu chłodniczego na terenie miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego z magazynu PKPS Bydgoszcz znajdującego się na terenie firmy „Nowa Chłodnia Łódź” w Bydgoszczy przy ul. Wschodniej 23.

W załączeniu zapytania ofertowe nr 1 i nr 2 wraz z formularzami cenowymi.

ZAPYTANIA OFERTOWE nr1 i nr2

Osoba do udzielania wszelkich informacji w/wym. zakresie:
Michał Glazik, nr tel. 607-447-239.
Oferty cenowe prosimy wysyłać na adres

e-mail: pkps.bydgoszcz14@interia.eu, pkps.bydgoszcz@pro.onet.pl