Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Toruniu realizuje zadanie publiczne polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Źródłem finansowania zadania są środki finansowe z budżetu Gminy Miasta Toruń, w roku 2022 jest to kwota w wysokości 1.890.000,00 zł.

Link do miejskiego serwisu informacyjnego: www.torun.pl

Z usług opiekuńczych korzystają klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych jest jedną z podstawowych form działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu, którą realizuje nieprzerwanie od ponad 45 lat.

Więcej informacji: pod nr telefonu 56 622 48 98
lub w biurze Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu przy ul. Fałata 35-37.

Usługi opiekuńcze - kontakt nr telefonu 56 622 48 98

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Toruniu prowadzi placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą Świetlica Środowiskowa PKPS Dla Dzieci i Młodzieży.

Celem działalności świetlicy jest wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji poprzez:

  • zapewnienie opieki wychowawczej,
  • pomoc w nauce,
  • organizację czasu wolnego,
  • rozwijanie zainteresowań wychowanków.

Chcemy aby nasi wychowankowie osiągnęli sukces szkolny, aby radzili sobie z wszelkimi problemami, aby rozumieli siebie, umieli współżyć z innymi i potrafili mówić nie.

Świetlica to miejsce gdzie dzieci mają zapewnioną:

  • opiekę po zajęciach szkolnych,
  • pomoc w nauce,
  • posiłek,
  • organizację gier i zabaw oraz prowadzenie zajęć sportowych,
  • organizację imprez okolicznościowych,
  • ukierunkowywanie zainteresowań poprzez prowadzenie zajęć plastycznych i teatralnych.

Działalność świetlicy współfinansowana jest ze środków Gminy Miasta Toruń w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci.

Link do miejskiego serwisu informacyjnego: www.torun.pl

Świetlica Środowiskowa PKPS mieści się w Toruniu przy ul. Łąkowej 13.

Kontakt: tel. 798 673 713