DYREKTOR


601 664 881

pkps.bydgoszcz1@gmail.com

USŁUGI
OPIEKUŃCZE

605 273 955
510 286 375


pkps.bydgoszcz13@gmail.com


ŻYWNOŚĆ 607 447 239
pkps.bydgoszcz14@gmail.com
(województwo)
pkps.bydgoszcz11@gmail.com
(Bydgoszcz)


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

574 822 233 pkps.bydgoszcz3@gmail.com

KSIĘGOWOŚĆ

501 589 511 pkps.bydgoszcz15@gmail.com